>

Storm op komst

De Maeslantkering moet dicht!

Storm op komst

Het stormt en het is springvloed. De Maeslantkering moet dicht. Maar de codes zijn kwijt! Bekijk alle notities en aanwijzingen. Help mee met het vinden van de 3 codes. Want anders zal een groot deel van Nederland weer overstromen!

De leerlingen leren:

  • 21e eeuwste vaardigheden.
  • dat een groot gedeelte van Nederland beneden de zeespiegel ligt.
  • dat in 1953 een groot deel van zuidwest-Nederland overstroomde (de Watersnoodramp).
  • dat de Deltawerken Nederland tegen het water beschermen.
  • dat een stormvloedkering (zoals de Maeslantkering) dicht kan bij zware storm.

Trailer

Deel het spel met je collega's