Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Kraak ‘m biedt spellen, tools e.a. online toepassingen (“oplossing”) aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Gratis proberen

Leraren kunnen gratis en vrijblijvend een persoonlijk proef-account aanmaken voor zichzelf, welke toegang geeft tot een klein gedeelte van de Kraak ‘m oplossing. Een persoonlijk proef-account verplicht je tot niets, wel zullen jij en/of je school kunnen worden benaderd met informatie over onze (betaalde) volledige oplossing. Slechts 1 (proef-)account per e-mailadres.

 

Betaalde Licentie

Elke betaalde licentie geeft recht op gebruik van de oplossing. Het is toegestaan om een licentie in meerdere klassen van dezelfde school te gebruiken.

 

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Je mag de Kraak ‘m oplossing niet gebruiken voor een doel dat onwettig of verboden is in de gebruiksvoorwaarden. Je stemt in om je te houden aan alle van toepassing zijnde nationale en internationale wetten en regels en bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die gebeuren onder je account. Je dient onmiddellijk aan Kraak ‘m te melden wanneer misbruik gemaakt wordt van je account.

 

Copyright

Het is niet toegestaan om de Kraak ‘m oplossing of delen ervan te kopiëren, veranderen, verspreiden, decompileren, reverse engineren, of er afgeleide werken van te maken.

 

Beëindiging

Kraak ‘m mag je toegang tot het gehele of een gedeelte van de digibord oplossing onmiddellijk beëindigen zonder opgave van reden indien Kraak ‘m dit noodzakelijk acht.

 

Privacy

Kraak ‘m neemt je privacy serieus. Lees onze privacyovereenkomst voor meer informatie.

 

Veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden

Het is mogelijk dat Kraak ‘m deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst verandert. Veranderingen zullen op deze pagina te vinden zijn.